Nationale Studenten Enquête - de resultaten

Objectieve informatie over opleidingen en instellingen draagt bij aan de kwaliteit en transparantie van het hoger onderwijs. Vanuit die gedachte heeft het ministerie van OCW in overleg met de studentenorganisaties en de hoger onderwijsinstellingen aan Studiekeuze123 de opdracht gegeven om de Nationale Studenten Enquête te organiseren. Sinds 2009 is Studiekeuze123 hiervoor verantwoordelijk.

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een onderzoek dat jaarlijks wordt uitgevoerd onder studenten in het Nederlandse hoger onderwijs. De studentenoordelen uit de NSE laten zien wat de huidige studenten vinden van hun opleiding en instelling. Deze oordelen zijn interessant voor studiekiezers die aan het zoeken zijn naar een opleiding die bij hen past, omdat de oordelen hen een beeld geven van de mening van hun toekomstige medestudiegenoten. De resultaten worden daarnaast door hogescholen en universiteiten gebruikt om de opleiding te verbeteren. Met behulp van de oordelen kan een onderwijsinstelling immers goed zien waar nog verbeterpunten liggen. In 2017 namen 70 hogescholen en universiteiten – zowel bekostigd onderwijs als particulier - deel aan de Nationale Studenten Enquête. In totaal werden ruim 728.000 studenten uitgenodigd, waarvan maar liefst 38,6% hun mening gaf.

In deze enquête scoort SOMT uitzonderlijk hoog en bijna op alle thema’s beter dan het landelijk gemiddelde. Een bijzondere prestatie van docenten en alle medewerkers waar we heel blij mee zijn!

Bekijk de factsheet met resultaten.

Publish Date: 
dinsdag, mei 30, 2017 tot vrijdag, juni 30, 2017