HBO-master? Master of Science!

Samenvatting
Per 1 januari 2014 krijg je, na het volgen van een HBO-master aan SOMT, op je diploma de titel MSc. De titel wordt verworven door het afronden van de Masteropleiding. Voor studenten die eerder afstuderen geldt geen overgangsrecht; de nieuwe titels worden niet met terugwerkende kracht ingevoerd. 

Aanleiding
De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met een wetswijziging waardoor het HBO nu ook de internationaal erkende bachelortitels BA en BSc en de mastertitels MA en MSc mag toekennen. De reden is dat veel titels van afgestudeerden in het HBO onbekend waren in het buitenland. 

Situatie voor SOMT
Opleidingen die in de toekomst tot eenzelfde visitatiegroep gaan behoren (bv. de opleidingen fysiotherapie) gaan allemaal op hetzelfde moment de nieuwe titels toekennen. Het invoeren van de nieuwe graad mag wanneer 70 procent van de HBO-opleidingen uit eenzelfde visitatiegroep is geaccrediteerd sinds 2012. Vanaf 2014 is 70% van het cluster fysiotherapie sinds 2012 door de NVAO geaccrediteerd. Dat betekent dat SOMT, als aanbieder van HBO-master opleidingen, de titel MSc mag toekennen aan afgestudeerden die vanaf 1 januari 2014 zijn afgestudeerd. 

SOMT heeft aanvullend besloten om afgestudeerden die meer dan één jaar langer over hun HBO-masteropleiding hebben gedaan, dus langer dan één jaar dan de nominale studieduur plus de maximaal toegestane studieonderbreking van één jaar, niet het diploma met de titel Master of Science te verlenen maar het Professional Masterdiploma. SOMT wil hiermee voorkomen dat er ongelijkheid ontstaat tussen studenten die gelijktijdig aan een opleiding zijn begonnen en waarvan diegenen die de opleiding binnen de reguliere tijdsduur hebben afgerond reeds het Professional Masterdiploma hebben ontvangen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de Staatscourant, jaargang 2013 nr. 35337.

Publish Date: 
dinsdag, augustus 5, 2014 tot donderdag, februari 5, 2015