SOMT SPECIAL

DOWNLOAD SOMT SPECIAL (PDF)

"Voor u ligt de digitale versie van de SOMT Special en de Mediferia Special. Daarin leest u wat de SOMT u nu en in de toekomst te bieden heeft."

Willy Smeets
Algemeen directeur van de SOMT